Revize LPG VZV

Revize LPG VZV

Provádíme revize plynu LPG VZV.

Pro LPG pohony jsou předepsané tyto podmínky:

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 341/2002 Sb. , §19 , odst.2

ISO 3691 + AmD1 , čl. 10.1.2

ČSN EN 1726-1 , čl. 5.5.4

ČSN EN 1551 , čl. 5.5.4

Technická dokumentace plynového zařízení.

U vozíku vybavených alternativním pohonem LPG ( CNG) podléhají plynová zařízení pravidelným revizím a kontrolám . Motorový vozík poháněný LPG nebo CNG musí být opatřen nálepkou s nápisem LPG nebo CNG umístěnou na zádi.

Odborné posouzení ( revizi) provádí odborně způsobilá osoba . Kontroluje se revizní zpáva a těsnost systému.

Zápis o kontrole LPG zařízení se provede do " Kniha revizí a technických kontrol "

Revize a zkouška těsnosti se provádí vždy při roční technické kontrole.

Naše firma Vám jako součást Technické kontroly motorového vozíku provede i tuto revizi a kontrolu LPG soustavy. Provedeme zápis do Knihy revizí a technických kontrol a vylepíme kontrolní známku.

Přihlášení