Bezpečnostní pás sedadel VZV

Bezpečnostní pás sedadel VZV

Zádržný systém zajišťující připoutání obsluhy k sedadlu, aby nedošlo k jejímu přimáčknutí při převrácení vozíku.

Přihlášení