Montáže SE pneumatik

Superelastické plnopryžové pneumatiky se montují na speciálním vysoce výkonném lisu (120 tun) za pomocí mnoha ocelových přípravků ( ocelové klece, ocelové mezikruží , kónické ocelové prstence ), které jsou vyrobeny na každý palcový rozměr pneumatik zvlášť.

Montáž těchto kol má zásadní odlišnost oproti dušové pneumatice.

Plná patka kola klade na ocelový disk velmi velký odpor. Ocelové prstence uvnitř této patky musí být roztaženy na na disk navlečeny. Toto je možné pouze za pomocí nástrojů a lisovacího zařízení k tomu určených.

Průměr středové patky je pod rozměrem disku kola. Je to proto , aby se zabránilo bočnímu sjíždění a obvodovému prokluzu.

Pouze na takto vybaveném pracovišti je docílena požadovaná rychlost, kvalita a bezpečnost montáže.

NA NAŠEM PRACOVIŠTI VÁM TUTO MOTÁŽ ZAJISTÍME A GARANTUJEME POŽADOVANOU KVALITU A DALŠÍ PLNOHODNOTNOU ZÁRUKU NA VÝROBEK.MOBILNÍ LISOVÁNÍ PLNOPRYŽOVÝCH PNEUMATIK

MOBILNÍ LISOVÁNÍ PLNOPRYŽOVÝCH PNEUMATIK

Na základě dohody přijedeme s mobilním lisem až na Vaše pracoviště , kde technik přelisuje pneumatiky v krátkém čase.

Sníží se tak prostoj stroje a náklady na převoz pneumatik k lisu a zpět.

Přihlášení